KIM JESTEŚMY:

Jesteśmy fundacją opiekującą się i niosącą pomoc zwierzętom (głównie kotom) skrzywdzonym przez los, bezdomnym i chorym. W obecnym składzie od 2013r. działamy na terenie Wrocławia i okolic. Fundacja nie posiada pracowników etatowych, wszystkie osoby wspomagające fundację są wolontariuszami. Dochód uzyskiwany z darowizn jest przekazywany tylko i wyłącznie na zakup karmy dla podopiecznych fundacji, kotów wolnobytujących, sterylizację i leczenie zwierząt w potrzebie.

CELE FUNDACJI:

-pomoc zwierzętom bezdomnym, porzuconym, chorym i po przejściach, bytującym na terenach zagrożonych
-edukacja w kwestiach prawidłowego traktowania i sterylizacji zwierząt
-zapewnianie dobrobytu zwierzętom, które trafiaja pod opiekę fundacji
-działania adopcyjne mające na celu znalezienie nowych domów dla bezdomnych i porzuconych zwierząt, propagowanie świadomej adopcji, doradztwo przed i poadopcyjne
-leczenie, sterylizacja, dokarmianie kotów bezdomnych

HISTORIA:

Fundacja Ochrony Przyrody została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym dnia 18.12.1995 r. w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przez notariusza Janusza Gorgosa. W roku 2004 nazwę Fundacji uzupełniono o brzmienie „ i Pomocy Zwierzętom FOP”.

Fundację FOP założyła Halina Litwinowicz, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, z zawodu radca prawny.

Akt ten stanowił formalizację wcześniejszej działalności założycielki Fundacji, która pomocą zwierzętom zajmować się zaczęła od roku 1985. Jej praca polegała na przygarnianiu bezdomnych psów, leczeniu, przystosowywaniu do normalnych warunków i znajdowaniu dla nich tzw. dobrych domów. Zajmowała się ona także karmieniem okolicznych kotów, które żyły na podwórkach znajdujących się w pobliżu siedziby dzisiejszej Fundacji. Z czasem zaczęła także przeprowadzać sterylizacje tych kotów, przez co przyczyniła się do ograniczenia ich ilości.

Działalność ta dalej była prowadzona, już w ramach ustanowionej Fundacji. Po latach przestała istnieć konieczność opiekowania się kotami żyjącymi w najbliższym sąsiedztwie siedziby Fundacji, bo w sposób naturalny odchodziły. Pomocy zaś zaczęły potrzebować koty żyjące nieco dalej i tak działalność fundacji uległa modyfikacji i rozszerzeniu.

W roku 2013 doszło do niepowetowanej straty – odeszła nasza założycielka i Prezes Fundacji Halina Litwinowicz, bez której to wszystko, co teraz robimy, nie byłoby możliwe. Staramy się kontynuować pracę naszej fundatorki, a nawet poszerzyliśmy zakres działania.

W chwili obecnej Fundacja zajmuje się:
• ratowaniem i leczeniem porzuconych kotów,
• sterylizacją bezdomnych kotów,
• organizacją procesów adopcyjnych kotów a czasem i psów,
• pomocą w poszukiwaniu zaginionych kotów i psów,
• edukowaniem w zakresie sterylizacji i kastracji oraz postaw pro zwierzęcych.

Działamy jako niewielka grupa w oparciu o wolontariat, dlatego możliwości czasowe jak i finansowe są dość ograniczone. Wszystkie otrzymane środki przeznaczamy na pomoc naszym podopiecznym, często finansując bardziej kosztowne leczenie ze środków własnych. Staramy się pomagać zwierzętom najlepiej, jak potrafimy.

Fundacja Ochrony Przyrody i Pomocy Zwierzętom FOP
Ul. Energetyczna 6/15
53-330 Wrocław
KRS 0000047247
e-mail: fop.wroc@wp.pl
facebook: www.facebook.com/FopWroclaw
FOP PLUS BANK S.A. 62 1680 1235 0000 3000 0918 6615