Poniższe koty to tylko wycinek z naszych adopcji.

Co roku nowe domy znajduje około 100 kotów.


Adoptowane 2019


Adoptowane 2018


Adoptowane 2017


Wcześniejsze adopcje