Fundacja Ochrony Przyrody 
i Pomocy Zwierzętom FOP

Jesteśmy fundacją opiekującą się i niosącą pomoc zwierzętom m.in. kotom skrzywdzonym przez los, porzuconym, bezdomnym i chorym. Sterylizujemy, leczymy, znajdujemy domy, edukujemy, prowadzimy domy tymczasowe… Nasi podopieczni to zwierzęta które nie poradzą sobie bez pomocy człowieka. Fundacja powstała w 2001 roku i działa jako grupa wolontariuszy, nie pobieramy za naszą pracę wynagrodzeń. Dochód uzyskiwany z darowizn jest przekazywany na pomoc i ratowanie kotów, zakup karmy dla podopiecznych fundacji, kotów wolnobytujących, sterylizację i leczenie zwierząt w potrzebie.

Zobacz co dzieje się w fundacji:

fanpage fop

Formy wsparcja fundacji

1% podatku

Fundusze pozyskane w ramach 1% stanowią główne źródło finansowania działalności fundacji. To dzięki nim możemy pomagać zwierzętom, dlatego prosimy o Państwa wsparcie. W ostatnich rubrykach formularza podatkowego PIT wpisz numer KRS 0000047247

Wsparcie finansowe

Jeśli masz taką możliwość wesprzyj naszą fundacje dowolną kwotą, a ona zostanie przeznaczona na dobrej jakości karmę, potrzebne leki i zabiegi dla naszych podopiecznych.
Fundacja Ochrony Przyrody i Pomocy Zwierzętom FOP
ul. Energetyczna 6/15
53-330 Wrocław
FOP PLUS BANK S.A. 62 1680 1235 0000 3000 0918 6615